Pomiń i przejd? do g?ównej zawarto?ci

Aktualno?ci i Informacje

Wi?cej wiadomo?ci
 • Przygotuj si? do ?wi?t z UPS

  Okres ?wi?teczny w roku 2019 zbli?a si? wielkimi krokami. Oto wszystko, co musisz wiedzie?, by upewni? si?, by paczki i prezenty dotar?y na czas!

  Dowiedz si? wi?cej o okresie ?wi?tecznym z UPS
 • UPS og?asza zmiany stawek na rok 2020

  Cennik oraz Przewodnik po us?ugach UPS 2020 jest ju? dost?pny online

  Wy?wietl Cennik oraz Przewodnik po us?ugach na rok 2020Otwórz link w nowym oknie
 • Przygotuj firm? na Brexit

  UPS bierze udzia? w rozmowach dotycz?cych zmian w procesach uwzgl?dniaj?c tak?e obawy, które s?yszymy od naszych klientów.

  Sprawd? aktualizacje na temat Brexitu
 • Usprawnienia sieci UPS

  UPS og?osi?o ostatnio usprawnienia sieci, które skracaj? czas przewozu dla ekonomicznych przewozów transportem l?dowym z Polski do Rumunii.

  Przeczytaj informacj? prasow?
 • Dop?ata w okresie szczytu paczkowego

  Od 4 listopada 2019 г. do 10 stycznia 2020 r. UPS wprowadza Dop?at? w okresie szczytu paczkowego w kilku krajach europejskich. Dop?ata ta b?dzie mia?a zastosowanie dla paczek, które podlegaj? takim specyfikacjom jak:? Du?a paczka”, ?Rozmiary przekraczaj?ce dozwolone limity” oraz ?Dodatkowa obs?uga dla nietypowych przesy?ek”. Ma to zapewni? sta?? efektywno?? naszej sieci w okresie ?wi?tecznym.

  Kliknij link, aby dowiedzie? si?, czy obowi?zuje Ci? dop?ata w okresie szczytu paczkowego.Otwórz odno?nik w nowym oknie
 • UPS og?asza zmiany stawek na rok 2019

  Cennik oraz Przewodnik po us?ugach UPS 2019 jest ju? dost?pny online

  Wy?wietl Cennik oraz Przewodnik po us?ugach na rok 2019Otwórz link w nowym oknie
 • Wa?ne zmiany dotycz?ce faktur

  Z nami oszcz?dzisz czas i ?rodowisko! Zarejestruj si? w Centrum Rozliczeniowym UPS przed 6 sierpnia sierpnia, zanim zostanie wprowadzona op?ata za faktur? papierow?.

  Zarejestruj si? tutaj
 • Centrala w Pary?u to najwi?ksza dotychczasowa inwestycja UPS we Francji, warta 100 milionów dolarów

  Firma UPS oficjalnie otworzy?a nowe, wykorzystuj?ce zaawansowane technologie centrum sortowania paczek i przetwarzania wysy?ek o powierzchni 30 000 metrów kwadratowych w Corbeil-Essonnes/évry, niedaleko Pary?a. Placówka wielko?ci czterech boisk futbolowych jest przejawem wiary UPS we francusk? gospodark? oraz w rozwój handlu mi?dzynarodowego.

  Czytaj wi?cejOtwórz link w nowym oknie
Powered By OneLink
破解版安卓手机游戏下载