/
  • Coronavirus Update...Daugiau
  • UPS turpina apkalpot klientus. Ietekme uz apkalpo?anu saistībā ar koronavīrusu… vairāk...Daugiau
Eiti ? pagrindin? turin?

Siuntimo paslaugos

Naudokit?s patikimomis gabenimo paslaugomis.

Tai daugiau nei 400 000 ?moni?, dirban?i? 220 šali? ar teritorij? ir turin?i? vien? tiksl?: kiek ?manoma palengvinti siuntimo proces?, kad taptum?te konkurencingesni pasaulin?je rinkoje.

Esate verslininkas ar ?mon? – UPS priemon?s ir technologijos pad?s pagerinti efektyvum?, centralizuoti valdym?, suma?inti kaštus ir padidinti našum?. O d?l didesnio lankstumo ir ??valgumo ramiai jausit?s, kad siun?iate geriausiu jūs? verslui būdu.

Gaukite naujausi? informacij?. Nor?dami gauti el. lai?kus, u?siregistruokite.
Prenumeruoti UPS el. lai?kus.

El. lai?k? pavyzd?iai

U?siregistruokite ir gaukite el. pa?tu pasiūlymus, ??valgas ir pramon?s ?akos naujienas, pad?sian?ius pagerinti siuntimo procesus. Galite administruoti savo nustatymus bet kuriuo metu.

Naujienos ir ??valgos, pad?sian?ios si?sti išmaniau

Paslaugos atnaujinimai apie nepalankias oro s?lygas ir ?vykius, galin?ius tur?ti ?takos operacijoms

Akcijos ir pasiūlymai, kad geriau panaudotum?te l?šas

Naujienose apie produktus visuomet rasite naujausi? informacij? apie paslaugas, ?rankius ir funkcijas

破解版安卓手机游戏下载