/
  • Coronavirus Update...Daugiau
  • UPS turpina apkalpot klientus. Ietekme uz apkalpo?anu saistībā ar koronavīrusu… vairāk...Daugiau
Eiti ? pagrindin? turin?

Jūs? ?Brexit“ i?tekli? centras

Pad?sime jums viso Brexito proceso metu

UPS bendradarbiauja su vis? lygmen? vald?ios institucijomis ir ?mon?mis, kad u?tikrint? naujausios informacijos apie poky?ius teikim?. Esame pasireng? pad?ti, taip pat laiku teiksime naujausi? informacij?, kad jums būt? lengviau suvaldyti sud?tingas pasaulin?s tiekimo grandin?s situacijas. Sukaup?me daugiau nei šimto met? patirt? logistikos srityje, be to, teikiame pla?iausio masto vidines muitin?s tarpinink? paslaugas, tod?l esame pasireng? pad?ti ?veikti galimus sunkumus.

Nuolat sekite naujausi? informacij? apie galim? Jungtin?s Karalyst?s išstojim? iš Europos S?jungos mūs? specialiame JK Brexito puslapyje.

Paruo?kite ?mon? ?Brexit“Atidarykite nuorod? naujame lange

ES patarimai ?mon?msAtidarykite nuorod? naujame lange

Jungtin?s Karalyst?s vyriausyb?s patarimai ?mon?msAtidarykite nuorod? naujame lange

Gaukite naujausi? informacij?. Nor?dami gauti el. lai?kus, u?siregistruokite.
Prenumeruoti UPS el. lai?kus.

El. lai?k? pavyzd?iai

U?siregistruokite ir gaukite el. pa?tu pasiūlymus, ??valgas ir pramon?s ?akos naujienas, pad?sian?ius pagerinti siuntimo procesus. Galite administruoti savo nustatymus bet kuriuo metu.

Naujienos ir ??valgos, pad?sian?ios si?sti išmaniau

Paslaugos atnaujinimai apie nepalankias oro s?lygas ir ?vykius, galin?ius tur?ti ?takos operacijoms

Akcijos ir pasiūlymai, kad geriau panaudotum?te l?šas

Naujienose apie produktus visuomet rasite naujausi? informacij? apie paslaugas, ?rankius ir funkcijas

破解版安卓手机游戏下载