/
 • Coronavirus Update...Daugiau
 • UPS turpina apkalpot klientus. Ietekme uz apkalpo?anu saistībā ar koronavīrusu… vairāk...Daugiau
Eiti ? pagrindin? turin?

Paslaugos

SPRENDIMAI

 • Siuntimas

  Paslaugos ir technologijos jūs? siuntimo procesui valdyti – tiek fiziniams asmenims, tiek ?mon?ms.

 • Sekimas

  Steb?jimo ir valdymo sprendimai asmenims, pasaulin?ms tiekimo grandin?ms ir kitiems.

 • Tarptautinis siuntimas

  Paslaugos, ištekliai ir technologijos, padedan?ios išmuitinimo procese ir patekimui ? rink?.

 • Logistika pagal sutartis

  Profesionalumas ir infrastruktūra, padedanti optimizuoti jūs? tiekimo grandin?, pradedant pristatymu visame pasaulyje ir baigiant sand?liavimu ir gr??inim? valdymu.

 • UPS technologijos integravimas

  Integruokite UPS technologijas ? savo sistemas ar interneto svetain?, kad supaprastintum?te procesus ir gal?tum?te jais naudotis visoje ?mon?je.

 • Tvari pl?tra

  Pasiekite savo tvarios pl?tros tikslus, naudodamiesi efektyviomis ir draugiškomis aplinkai UPS paslaugomis.

I??ūKIAI

 • Būkite tvaresni

  Pristatykite didesniam skai?iui klient?, darydami ma?esn? poveik? aplinkai, naudodamiesi mūs? pakavimo ir anglies dvideginio ma?inimo sprendimais.

 • Technologijos integravimas

  Mes labai stengiam?s, kad jūs gal?tum?te dirbti greitai. Integruokite UPS technologij? – supaprastinkite procesus, suma?inkite klaid? skai?i? ir dalykit?s duomenimis savo ?mon?je.

?MON?S DYDIS

Meklēt rezultātus ""

Gaukite naujausi? informacij?. Nor?dami gauti el. lai?kus, u?siregistruokite.
Prenumeruoti UPS el. lai?kus.

El. lai?k? pavyzd?iai

U?siregistruokite ir gaukite el. pa?tu pasiūlymus, ??valgas ir pramon?s ?akos naujienas, pad?sian?ius pagerinti siuntimo procesus. Galite administruoti savo nustatymus bet kuriuo metu.

Naujienos ir ??valgos, pad?sian?ios si?sti išmaniau

Paslaugos atnaujinimai apie nepalankias oro s?lygas ir ?vykius, galin?ius tur?ti ?takos operacijoms

Akcijos ir pasiūlymai, kad geriau panaudotum?te l?šas

Naujienose apie produktus visuomet rasite naujausi? informacij? apie paslaugas, ?rankius ir funkcijas

破解版安卓手机游戏下载